Header image

Kidsproef

Maak jouw school KidsProef!

In een wereld waar miljarden mensen leven, is het een uitdaging om deze mensen te kunnen blijven voeden. Hoe kunnen we de jonge generatie al bewust maken van het maken van verantwoorde keuzes als het gaat om voeding, zodat we over tientallen jaren onszelf nog steeds kunnen voorzien van eten en drinken?

Wat is KidsProef?

KidsProef is een lesprogramma voor kinderen uit groep 7 en 8 over verantwoorde voeding voor mens, dier en milieu. KidsProef is er van overtuigd dat door verantwoorde voeding in de levensstijl van kinderen in te voeren , de kinderen beter voor zichzelf en voor de wereld zorgen. In de lessen leren kinderen wat verantwoorde voeding is door deel te nemen aan interactieve activiteiten die binnen een theorie- en praktijkles worden gegeven.

Waarom KidsProef?

In Nederland zijn er al aardig wat educatieve programma’s op het gebied van verantwoorde voeding voor kinderen. Vaak zijn deze bestaande lespakketten prijzig of nemen zij te veel tijd in beslag binnen het jaarprogramma van de basisschool, waardoor dit belangrijke onderwerp achterwege wordt gelaten. KidsProef speelt hier op in doordat:

Het pakket bestaat uit twee korte lessen
Doordat het lespakket uit twee korte lessen bestaat, is het lesprogramma van KidsProef relatief makkelijk te implementeren in het jaarprogramma van de groepen 7 en 8. De theorieles zal 2 uur (2×60 minuten) en de praktijkles 1,5 uur in beslag nemen. Naast dat de lessen op school plaatsvinden, zullen de kinderen na de lessen aan de slag gaan met verantwoorde recepten die zij mee naar huis krijgen.

 

Lage kosten
KidsProef maakt het mogelijk, voor scholen met een laag budget, om een interessant lespakket aan te bieden. Doordat er gebruik gemaakt wordt van goedkope materialen en het DigiBord, hoeft de school niet veel te investeren in deze cursus. In de tweede les nemen de gastdocenten zélf hun materialen mee.

Leren door te doen
KidsProef is er van overtuigd dat zintuigen een belangrijke rol spelen bij het aantrekkelijk maken en onthouden van nieuwe informatie. Doordat de kinderen aan de slag gaan met gehoor, zicht, tast, reuk en smaak, zal de lesstof beter in het geheugen van de kinderen (en de docenten!) blijven hangen.

OVER KIDSPROEF

Kidsproef is een educatief lesprogramma voor kinderen van 9-12 jaar over verantwoorde voeding. Dit lesprogramma is opgezet vanuit levensmiddelenbedrijf De Smaakspecialist. Binnen dit bedrijf zijn er verschillende foodies werkzaam die graag hun kennis willen delen met de wereld en dus ook aan kinderen. Educatie over voeding kan volgens ons niet vroeg genoeg beginnen, dus ga snel aan de slag met Kidsproef!

Aan de slag?

Download de PDF bestanden en maakt jouw school binnen no time KidsProef!

Inleidend Katern

Lerarenhandleiding

Veelgestelde vragen

Doet jouw school ook mee?

Mail voor meer infomatie naar rince@smaakt.nl!

TOP